Nail, Wax, & Botox Bar

5070 Peachtree Blvd A130 • Chamblee, GA 30341 • (770) 457-8688
Nail Enhancements

  • Gel Polish Manicure
  • Gel Polish French
  • OPI Acrylic Full Set
  • OPI Acrylic Fill In
  • OPI Pink & White Full Set
  • OPI Pink & White Fill In
  • OPI Crystal Gel Full Set
  • OPI Crystal Gel Fill In
  • OPI Pink Acrylic Full Set
  • OPI Pink Fill In© 2018 | Noire Nail Bar ATL